Maak uw afspraak :

info@oldenzielaircoservice.nl

Oldenziel airco service Veenhoeksweg 24 7891NX Klazienaveen
Het is niet mogelijk om een standaard prijs te hangen aan het installeren van een airco omdat dit van diverse factoren afhankelijk is. Om dit goed te doen moet er een afspraak gemaakt worden om langs te komen en te kijken wat de wensen en mogelijkheden zijn. Vervolgens kunnen wij een offerte maken.
Prijslijst voor het in bedr ijfstelle n of repareren van airconditioni ng / warmte pomp. Bij het inbedrijfste llen is h et nieuwe systeem volled ig af gemonteerd maar zi jn de leidingen voor h et koudemiddel nog niet aangeslote n. Normaal g esproke n bevat de buiten u nit voldoende koudemiddel voor h et hele systeem(+/-5met er), moch ten de leidingen l anger zi jn dan toeg estaan en er extra koudemiddel toeg evoegd m oet en worden, dan w ordt dit e xt ra in reke ning g ebracht. Eventuele overige we rkzaamheden worden op basis van h et uurtarief bereke nd. Alle prijzen zijn in eu r o’s en inclusief BTW. We zijn BRL100 g ece rtificee rd voor F-gassen Cat 1.
Boven de 5 ton Co2- equivalent moet er een logboek zijn. (R32= 7,3kg R4 10a= 2,4kg) Tariev en 2023:
Eerste b uiten u nit Elke ex tra u nit
(Nieuwe) single split / multisplit / warmtepomp t ot en met 5 kw vanaf
€ 145,00 € 120,00
(Nieuwe) single sp lit / multisplit / warmtepomp vanaf 5.1 kW tot 9 kW vanaf
€ 216,00 € 191,00
Inkorten koelleidingen bij de buitenunit (Alleen 1/4 “,3/8″, 1/2″ , 5/8” leid ingen)
Grati s
Multisplit per ex tra binnenunit
€ 49,0 0
Flare m aken aan koelleidingen bij de binnenunit (Alleen 1/4 “,3/8″, 1/2″, 5/8″ leidingen)
€ 7 ,50
Lekzoek en en afpersen singlesplit / multisplit to t 5 kw vanaf
€ 85,0 0
Aa nmaken logboek
€ 136, 00
Hardsolderen met zilve r per verbinding
45,0 0
Overige we rkzaamhed en / u urtarief
€ 79,0 0
Koudemiddel vullen registratie en adm inistratie in climatools.
€ 24,5 0
Koudemidd el R 32,R410A e nz.
pri js op aanvraag
Overige materialen

Maak een afspraak voor een

offerte:

info@oldenzielaircoservice.nl

Veenhoeksweg 24 7891NX Klazienaveen © Oldenziel airco service
Het is niet mogelijk om een standaard prijs te hangen aan het installeren van een airco omdat dit van diverse factoren afhankelijk is. Om dit goed te doen moet er een afspraak gemaakt worden om langs te komen en te kijken wat de wensen en mogelijkheden zijn. Vervolgens kunnen wij een offerte maken. Op de normale website (dit is de mobiele variant) is een prijslijst beschikbaar voor het in gebruiknemen van een airco of warmtepomp.